Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція

«ЧАСОВО-ПРОСТОРОВА І ВІКОВА СПЕЦИФІКА НІМЕЦЬКОМОВНОГО ТЕКСТУ»

м. Мелітополь, 26 жовтня 2017 р.

 .