Жигоренко Ірина Юріївна

Посада:  завідувач кафедри німецької філології, доцент
Наукові ступінь і звання: кандидат філологічних наук, доцент
Навчалася в аспірантурі Чорноморського національного університету імені Петра Могили та захистила дисертацію на тему: «Концепт кохання в сучасному німецькомовному й українському художньому тексті: лінгвокогнітивні та функціонально-прагматичні особливості».

Романова Наталя Василівна

Посада: професор кафедри німецької філології
Наукові ступінь і звання: доктор філологічних наук, професор

Навчалася в Одесі, де захистила кандидатську дисертацію у професора В.Г.Таранця (2005). Докторську дисертацію «Семантичний розвиток емотивної лексики німецької мови VIII – початку ХХІ століть» захистила в 2015 році в Київському національному лінгвістичному університеті. Автор більш як 100 опублікованих праць, зокрема двох монографій, вісімнадцяти навчальних та навчально-методичних посібників і словників, серед них: «Значеннєвий обсяг просторових лексем та їх функціонування в системі німецької мови: діахронічний аспект» (2007), «Історія емотивної лексики німецької мови VIII – початку ХХІ століть» (2013), «Теорія і практика перекладу» (2015), «Das kleine Wörterbuch sprachgeschichtlicher Termini» (2011).

Надольська Юлія Анатоліївна

Посада: доцент кафедри німецької філології
Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент
Навчалася в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та захистила дисертацію на тему «Тенденції розвитку освіти та педагогічної думки на Півдні України другої половини ХІХ - початок ХХ століття».

Лебєдєва Олена Анатоліївна

Посада: старший викладач кафедри німецької філології 
Закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю «Філолог. Викладач німецької мови і літератури». Навчалася в аспірантурі Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Германські мови».
Має міжнародно-визнані сертифікати: Сертифікат з німецької мови Goethe-Institut рівня C2, Сертифікат університету м.Кассель (Німеччина) з методики викладання німецької мови, Сертифікат з права проведення іспитів з німецької мови Goethe-Institut рівня від А1 до В2 для дорослих і молоді.
Працює на кафедрі з 1991 року.
З 2002 року - керівник Центру німецької мови і навчально-методичної літератури Goethe-Institut в Мелітополі.

Мінькова Ганна Юріївна

Посада: асистент кафедри німецької філології
Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Учитель біології та німецької мови» (1993 р.). Навчалася в аспірантурі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. З 1993 року працює викладачем німецької та латинської мов на філологічному факультеті Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.

Фесенко Євгенія Вікторівна

Посада: асистент кафедри німецької філології
У 2004 році закінчила Запорізький державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (німецька)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача німецької мови та літератури у вищих навчальних закладах, викладача англійської мови.
З 2004 по 2012 – асистент кафедри німецької філології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
2012 - 2015 - аспірант кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету. Тема дисертації: «Інтермедіальність сучасної німецької та української прози».

Назаренко Ірина Володимирівна

Посада: асистент кафедри німецької філології
У 2002 році закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)».
Пошукач Київського національного лінгвістичного університету. Спеціальність 10.02.04 «Германські мови».

Єпіфанцева Лариса Анатоліївна

Посада: асистент кафедри німецької філології
Навчається в аспірантурі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Долинна Олена Миколаївна

Посада: асистент кафедри німецької філології

Сайт створено з Mozello - найзручнішим онлайн конструктором сайтів.

 .