Історія кафедри

Кафедра німецької філології функціонує від моменту створення факультету. До цього часу вона існувала як кафедра німецької філології соціально-гуманітарного факультету, ще раніше – як кафедра іноземних мов природничо-філологічного факультету.
Першим завідувачем кафедри був професор, доктор філологічних наук Науменко Анатолій Максимович. В подальшому кафедру очолювали кандидати філологічних наук Горюнова Марина Миколаївна, Андрієнко Валентина Петрівна, Насалевич Тамара Василіївна, Ольховська Наталія Семенівна, Жигоренко Ірина Юріївна, старші викладачі Подосовська Людмила Вікторівна, Семендяєв Віктор Ілліч, Істоміна Оксана Миколаївна, Клименко Олена Валеріївна, Жила Наталія Володимирівна, доктори філологічних наук Міхільов Олександр Дмитрович, Романова Наталя Василівна.
З 2009 року кафедра німецької філології функціонувала як предметна комісія з німецької мови, яку очолювала  старший викладач Істоміна Оксана Миколаївна, котра закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут 1997 р. за спеціальністю «Мова і література та українська  мова і література», проходила стажування в університетах м. Ґетенген та м. Йена у Німеччині, брала участь у семінарах Гете-Інституту, навчалася в заочній аспірантурі ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
У 2012 року кафедру, яка на той час носила назву німецької філології та методики викладання німецької мови, очолила кандидат філологічних наук, старший викладач Клименко Олена Валеріївна, яка закінчила Запорізький державний педагогічний інститут в 1985 році  за спеціальністю «Французька та німецька мови», захистила дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2011 році. У 2013 року кафедру німецької філології та методики викладання німецької мови очолила кандидат філологічних наук, старший викладач Жила Наталія Володимирівна, яка закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут в 1999 році за спеціальністю «Мова і література та українська мова і література». З 2014 року кафедру німецької філології та зарубіжної літератури очолював академік Академії Наук Вищої Школи України по відділенню літератури, мови та мистецтвознавства, доктор філологічних наук, професор Олександр Дмитрович Міхільов. У січні 2015 року завідувачем кафедри стала доктор філологічних наук, доцент Кобзар Олена Іванівна, яка закінчила Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського за спеціальністю «Література зарубіжних країн». З вересня 2015 року кафедру німецької філології очолює кандидат філологічних наук, доцент Жигоренко Ірина Юріївна, яка закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут в 1993 році за спеціальністю «Біологія та іноземна мова». З лютого 2016 року кафедру очолює доктор філологічних наук, доцент Романова Наталя Василівна.
У 2016-2017 н.р. посаду завідувача кафедри німецької філології посіла Кобзар Олена Іванівна, яка у лютому 2016 р. отримала вчене звання професора.

Наукова діяльність

Наукова робота викладачів кафедри пов’язана із кафедральною темою: «Лінгвопоетична інтерпретація сучасного німецькомовного художньо-публіцистичного дискурсу», затвердженою в УкрІНТЕІ. Викладачі працюють за розділами теми (Розділ І «Лінгвостилістичні дослідження німецькомовного художньо-публіцистичного дискурсу»; розділ II «Застосування лінгвопоетичної інтерпретації у навчанні німецької мови і літератури у навчальних закладах освіти») та за індивідуальними темами досліджень. За науково-дослідною темою кафедри було розроблено спецкурси для студентів.  Результати роботи над кафедральною темою відображені у методичних рекомендаціях, публікаціях статей у міжнародних, вітчизняних фахових та інших наукових виданнях, участі у міжнародних науково-практичних конференціях. 
Під керівництвом доцента кафедри, кандидата філологічних наук Жигоренко І.Ю. на кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Сучасні тенденції розвитку німецької філології». У межах роботи гуртка студенти займаються проблемами сучасного дослідження німецької мови. Керівником гуртка викладаються актуальні напрямки досліджень.

                                                                                    (Засідання наукового гуртка)

Навчально-методична робота

 У період шкільних канікул (осінніх, зимових, весняних) на кафедрі німецької філології працює консультаційний центр з питань підготовки випускників шкіл до ЗНО. Консультації можуть отримати усі бажаючі.
(Асистент кафедри Єпіфанцева Л.А. під час проведення профорієнтаційної роботи в школах Мелітопольського району)

Щорічні навчальні (мовні) та виробничі (педагогічні) практики студентів також сприяють підвищенню їх навчального та методичного рівнів. Підтримуються тісні зв’язки кафедри з методистами шкіл міста та районів.

(Студентки філологічного факультету проводять уроки німецької мови в рамках виробничої практики у школі)

Міжнародна діяльність
 

Кафедра німецької філології підтримує зв’язки з Гете-інститутом, який здійснює інформаційне забезпечення та знайомить із новинками у методичній літературі, конкурсами, які проводяться провідними німецькими вищими навчальними закладами освіти, забезпечує участь у міжнародних семінарах, курсах підвищення кваліфікації та стажування викладачів кафедри.
 
МДПУ ім. Богдана Хмельницького відкриває для своїх студентів широкий спектр можливостей для проходження практики, стажування за освітніми програмами та роботи за кордоном у вільний від навчання час. Міжнародними партнерами університету у німецькомовних країнах є: Університет Зальцбург www.uni-salzburg.at (Австрія); Приватна фірма «МітОст» м.Франкфурт на Одері www.mitost.com (Німеччина) та ін. Серед міжнародних освітніх програм та програм практик для студентів пропонуються наступні: Au-Pair (Німеччина, Австрія); Стажування в сфері послуг: готелі, ресторан, гастрономія та ін. (Hospitality) (Німеччина); стажування на сільськогосподарських підприємствах  Німеччини.

(Студентки філологічного факультету на стажуванні у Німеччині)

Виховна робота

Кафедрою здійснюється активна виховна робота зі студентами. Традиційними стали Тижні німецької мови, які проводяться щорічно і згуртовують викладачів та студентів. Не менш цікавими є «Літературні вітальні», метою яких є знайомство студентів із зразками класичної та сучасної німецькомовної поезії, а також розвиток їхнього креативного мислення. Куратори академічних пропонують широкий спектр актуальних тем для обговорення на оргіназаційно-виховних годинах, проводять цікаві вікторини. В університеті загалом та на факультеті зокрема проводяться різноманітні концерти та конкурси, де кожен зі студентів може реалізувати свій творчий потенціал.

(Студенти І курсу – переможці щорічного конкурсу
 «Дебют першокурсника») 

                                   (Студенти ІІІ курсу - учасники літературного вечора «Фольклорні скарби Німеччини», 

                          присвяченого 230-й  річниці від дня народження видатного німецького мовознавця Якоба Грімма)


Сайт створено з Mozello - найзручнішим онлайн конструктором сайтів.

 .